TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH

Sứ mệnh

HSB đào tạo các nhà lãnh đạo, quản trị và điều hành, những người có thể thay đổi và hành động vì sự phát triển bền vững.

 

Tầm nhìn

HSB luôn luôn là một trường quản trị và kinh doanh có uy tín và đi tiên phong trong các chương trình nghiên cứu và đào tạo vì sự phát triển bền vững.

 

Giá trị cốt lõi:  I-P-Q

Innovation      Sáng tạo

Pioneering                  Tiên phong

Quality                                         Chất lượng

 

Mục tiêu chiến lược dài hạn

HSB phát triển các chương trình và dự án vì sự thành công, hạnh phúc của học viên và giảng viên.

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác