CƠ CẤU TỔ CHỨC KHOA QUẢN TRỊ VÀ KINH DOANH(HSB) - ĐHQGHN

 

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

- PGS.TS.Hoàng Đình Phi, Chủ nhiệm Khoa

- PGS.TS.Nguyễn Ngọc Thắng, Phó chủ nhiệm Khoa

- TS.Phạm Văn Hồng, Phó chủ nhiệm Khoa

HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

 

CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI VÀ ĐOÀN THỂ

- Đảng bộ
- Công đoàn
- Đoàn Thanh niên CSHCM
- Hội Cựu học viên

CÁC PHÒNG, BỘ PHẬN CHỨC NĂNG:

- Phòng Đào tạo
- Phòng Hành chính - Tổng hợp
- Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Phòng Nghiên cứu Khoa học và Hợp tác Phát triển
- Phòng Tổ chức cán bộ
- Phòng Tuyển sinh
- Trung tâm Đảm bảo Chất lượng Giáo dục

CÁC TRUNG TÂM

Trung tâm đào tạo HCC

CÁC BỘ MÔN KHOA HỌC

 

 

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác