CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
CỬ NHÂN QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ CÔNG NGHỆ (MET)

Chương trình đào tạo Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET) có mục tiêu chính là đào tạo các cử nhân có trình độ kiến thức liên ngành về doanh nghiệp và công nghệ, có kỹ năng tự nghiên cứu và thực hành tốt để có thể làm việc ngay sau khi ra trường và chủ động tiếp tục học tập suốt đời để đổi mới, sáng tạo công nghệ và tham gia vào các quá trình khởi nghiệp và phát triển bền vững của doanh nghiệp. Định hướng nghề nghiệp chính của các cử nhân MET là làm trợ lý cho Hội đồng quản trị/Ban giám đốc, trợ lý cho các trưởng/phó phòng/ban, hoặc tự khởi nghiệp theo năng lực và đam mê.

Xem thêm: Chương trình đào tạo Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH (HSB - MBA)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Master in Business Administration, HSB - MBA) được Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) tổ chức đào tạo thành công từ năm 2002 với sự hợp tác của các trường hàng đầu thế giới. Chương trình được triển khai với sự hợp tác giảng dạy của Trường Kinh doanh - Đại học Queensland xếp hạng 14 toàn thế giới (Bảng xếp hạng năm 2013 của The Economist). Ngoài ra, HSB - MBA cũng được tổ chức Eduniveral xếp hạng 27 trong số các chương trình đào tạo thạc sĩ MBA trong khu vực Viễn Đông trong năm 2017.

Xem thêm: Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (HSB-MBA)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TIẾN SĨ QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG (DMS) 

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị và Phát triển bền vững được xây dựng nhằm đào tạo các tiến sĩ chuyên ngành quản trị liên ngành, những người có trình độ thực hiện được các nghiên cứu độc lập. Chương trình đào tạo này có thể đưa ra được các luận cứ khoa học về lĩnh vực quản trị và phát triển bền vững trên phương diện là chuyên gia, góp phần cung cấp các cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách phát triển cũng như điều hành doanh nghiệp.

Xem thêm: Chương trình đào tạo Tiến sĩ Quản trị và phát triển bền vững (DMS)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ
QUẢN TRỊ AN NINH PHI TRUYỀN THỐNG (MNS)

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống (Master in Management of Non-traditional Security, MNS) của Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) là một chương trình đào tạo mới, có tính liên ngành cao, là chương trình tiên phong trong khu vực Đông Nam Á đào tạo về các vấn đề an ninh phi truyền thống.

Xem thêm: Thạc sĩ Quản trị An ninh Phi truyền thống (MNS)

CHƯƠNG TRÌNH KIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ
THẠC SĨ KHOA HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH (HSB-MBM)

Với mong muốn cung cấp cơ hội học tập cho những người đang có mong muốn phát triển bản thân, tiếp cận những tri thức hiện đại của Thế giới, đạt được các chuẩn mực quốc tế về kinh doanh trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Khoa Quản trị & Kinh doanh (HSB)- Đại học Quốc gia Hà Nội liên kết cùng Trường kinh doanh IPAG (CH Pháp) tổ chức đào tạo Chương trình Thạc sĩ Khoa học Quản trị Kinh doanh.

Xem thêm: Liên kết đào tạo quốc tế Thạc sĩ Khoa học Quản trị kinh doanh (HSB-MBM)

 

Liên hệ

trực tuyến

Bạn vui lòng nhập thông tin và gửi các thông tin về  HSB

 

Kết nối với HSB

 

Liên hệ

Khoa Quản trị và Kinh doanh (HSB) - Đại học Quốc Gia Hà Nội

icon-home

    Add: 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy , Hà Nội, Việt Nam
  • Tel: +84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Đối tác