HSB tổ chức chương trình tham quan và học tập tại Cộng hòa Pháp

HSB-IPAG 6Năm học 2018 - 2019, Khoa Quản trị và Kinh doanh tiếp tục tổ chức Chương trình tham quan và học tập tại campus Paris/Nice của Trường Kinh doanh IPAG, CH Pháp, dự kiến 7-10 ngày.

Read more...

Hội thảo: "Khuôn khổ cho hợp tác công tư và triển khai giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh nguồn nước của Hà Lan"

HSB 23-nam 8-2Hội thảo thảo luận về khung hợp tác giữa Chính phủ Hà Lan và các công ty, tổ chức đầu tư, áp dụng công nghệ mới về xử lý nước, giám sát, rò rỉ nước, phòng chống lũ lụt ...để đảm bảo an ninh nguồn nước và Công nghệ mới hiện đang được áp dụng tại Hà Lan để đảm bảo an ninh nước.

Read more...

Thông tin về Chương trình học bổng Giám đốc Đại học Quốc gia Seoul

hoc-bong-dai-hoc-quoc-gia-seoulNgười học được miễn toàn bộ học phí trong 6 học kỳ; trợ cấp 1.500.000 won/tháng (trong 3-4 năm tùy chương trình học).

Read more...

HSB tổ chức thành công Hội nghị Công chức, Viên chức và Tổng kết năm học 2017 - 2018

HSB Hoi-nghi-CCVC 6Trong chặng dài lịch sử 23 năm phát triển, Khoa QT&KD với vị thế là Khoa tự chủ đặc biệt, 1 trong 14 đơn vị thành viên cấp trường trong mô hình Đại học Quốc gia Hà Nội đã khẳng định được thương hiệu mang tầm quốc gia và quốc tế.

Read more...

 

Online

Support

Your comments and suggestions

 

Connect

with us

 

Liên hệ

Hanoi School of Business and Management (HSB) - Vietnam National University, Hanoi

    icon-home144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam
  • 84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Strategic

partnership