Thạc sĩ Quản trị ANPTT - hướng đi tiên phong, sáng tạo của Khoa Quản trị và Kinh doanh - ĐHQGHN

HSB Hoi-nghi-MNS 23Trung tướng GS.TS. Nguyễn Xuân Yêm, nguyên Giám đốc Học viện CSND nhiệt liệt chúc mừng thành tích tiên phong đào tạo bậc sau đại học một lĩnh vực mới ở Việt Nam là Quản trị ANPTT của HSB.

Read more...

ĐH Ngoại ngữ-ĐH Ngoại thương Quảng Đông (TQ) tìm hiểu cơ hội hợp tác với HSB

HSB-Thuong-Hai-TQ 4Đại diện của SEIB đã đánh giá cao các chương trình đào tạo quốc tế của HSB, đặc biệt là chương trình Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp và Công nghệ (MET).

Read more...

Đánh giá thẩm định điều kiện mở Chương trình đào tạo Tiến sĩ tại HSB

Đoàn công tác của ĐHQGHN đã đánh giá cao sự chuẩn bị của Khoa Quản trị và Kinh doanh cho việc mở một chuyên ngành đào tạo mới mẻ, có tính thực tiễn cao.

Read more...

The Launch of the Hanoi School of Business (HSB*) at Vietnam National University, Hanoi and the HSB-Tuck School Joint Programs

HSB Lich-su-1The more than a decade that I spent working with and learning from the leaders and professors of HSB and the students enrolled in the joint HSB-Tuck programs that I had the privilege to direct were of great significance to me and my colleagues at Tuck.

Read more...

 

Online

Support

Your comments and suggestions

 

Connect

with us

 

Liên hệ

Hanoi School of Business and Management (HSB) - Vietnam National University, Hanoi

    icon-home144 Xuan Thuy, Cau Giay, Ha Noi, Viet Nam
  • 84 - 24 - 37548456; Fax: + 84 - 24 - 37548455;

 

Strategic

partnership